Downloads

Bijdragenbesluit 2023

Stichting Groene Erkenningen stelt een bijdragenbesluit op en publiceert dit, exclusief de concurrentiegevoelige tarieven. Op de website van Groenkeur staat het laatste besluit.

Lees bjdragenbesluit

Statuten Stichting Groene Erkenningen

De statuten van Stichting Groene Erkenningen zijn op 8 mei 2023 vastgelegd bij de notaris met een fusieakte.
De statuten zijn voor u beschikbaar.

Statuten

Downloads
Groenkeur

Groenkeur-ondernemers hebben via ‘mijn Groenkeur’ toegang tot uitgebreidere informatie en downloads die met een licentie zijn beschermd

Downloads bekijken

Privacy Statement

Het privacy statement van Stichtig Groene Erkenningen is van toepassing op alle aandachtsgebieden die onder de stichting vallen.

Privacy Statement

Reglement
College van Deskundigen

De colleges en commissies die het schemabeheer uitvoeren functioneren volgens bijgaand reglement

Reglement

Downloads
Bureau Erkenningen

Bureau erkenningen heeft over een aantal onderwerpen een brochure gemaakt. Deze kunt u naast downloaden ook printen.

Downloads bekijken

Aanmeldformulier

Met dit formulier kunt u zich aanmelden.

Formulier downloaden