Over ons

Over de stichting

Stichting Groene Erkenningen is een schemabeheerder. Wij beheren een groot aantal examendocumenten en beoordelingsrichtlijnen die leiden tot een vakbekwaamheidsbewijs of certificaat.

Overzicht certificaten

Schemabeheerder

Stichting Groene Erkenningen is een schemabeheerder. Een schemabeheerder stelt een schema met te toetsen normen op. Voorbeelden hiervan zijn examendocumenten voor personen en Beoordelingsrichtlijnen voor bedrijven of producten.
De controle of iemand of een organisatie voldoet aan de normen is belegd bij externe partijen zoals een exameninstituut of een certificatie instelling. Hiermee borgen wij een onafhankelijke toetsing. Wij laten onszelf ook toetsen volgens de NEN-8813-norm voor schemabeheerders. De beoordelingsrichtlijnen vallen ook onder de Raad voor de accreditatie en zijn daarom geschikt om in aanbestedingen op te nemen.
De Stichting is lid van de Verenging van schemabeheerders.

Vereniging voor schemabeheerders

Het bestuur

Voorzitter: Ineke Mastenbroek
Leden, namens:
Annemarie Moons, onderwijsinstelling
Djorn Noordman, opdrachtgevers
Reinald van Ommeren, bedrijven
Bastiaan Pellikaan, onderwijsinstelling

Contact opnemen