Over ons

Over de stichting

Stichting Groene Erkenningen is een schemabeheerder. Wij beheren een groot aantal examendocumenten en beoordelingsrichtlijnen die leiden tot een vakbekwaamheidsbewijs of certificaat.

Overzicht certificaten

Schema-beheerder

Stichting Groene Erkenningen is schemabeheerder.
Een schemabeheerder stelt een schema op met te toetsen normen, zoals examendocumenten voor personen en beoordelingsrichtlijnen voor bedrijven of producten.

De controle of aan de nomen wordt voldaan, is belegd bij externe partijen, zoals een exameninstituut of een certificatie instelling. Hiermee borgen wij een onafhankelijke toetsing. Wij laten onszelf ook toetsen volgens de NEN-8813-norm voor schemabeheerders. De beoordelingsrichtlijnen vallen ook onder de Raad voor Accreditatie en zijn daarom geschikt om in aanbestedingen op te nemen.
Wij zijn lid van de Verenging voor Schemabeheerders.

Vereniging voor schemabeheerders

Het bestuur

Voorzitter: Ineke Mastenbroek
Leden, namens:
Annemarie Moons, onderwijsinstelling
Djorn Noordman, opdrachtgevers
Reinald van Ommeren, bedrijven
Bastiaan Pellikaan, onderwijsinstelling

Contact opnemen

Bezwaar

Heeft u een bezwaar over een besluit van de Stichting Groene Erkenningen dan kunt dit melden bij het bureau door een mail te sturen of per post. Het bureau beoordeelt eerst uw bericht en zal binnen twee werkweken naar u reageren.
Indien ontvankelijk schakelt het bureau de commissie Bezwaar en Beroep om uw bezwaar te behandelen.

Bezwaar indienen