Privacy Policy

Dit statement is van toepassing op alle diensten van Stichting Groene Erkenningen gevestigd Bovenbuurtweg 27, 6717 XA EDE) ten behoeve van een deelnemer, evenals op alle informatie, aanbevelingen, stappenplannen, schema’s, register, documenten en diensten die u op of via de website www.groeneerkenningen.nl verkrijgt en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Heeft u vragen over de diensten van Stichting Groene erkenningen?

Stichting Groene Erkenningen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacy statement geven we heldere en transparante informatie  over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Stichting Groene Erkenningen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de bestaande examenlijnen van Bureau Erkenningen ( Erkenningen, RPMV, AOC Keurmerk en NKC) geldt het privacy statement van Bureau Erkenningen. Voor de examenlijnen van Groenkeur (Groenkeur, Kleurkeur, en NEN 2767) geldt het privacy statement van Groenkeur. Vanwege de recente fusie werken we nog aan één gezamenlijk privacy statement. Voor de examens werken we samen met Examenservices onderdeel van Stichting Innovam uit Nieuwegein. Zij zijn gerechtigd om gegevens te verwerken namens Stichting Groene Erkenningen, zij werken hiervoor met het systeem IBKI.