Welkom bij onze stichting

Stichting Groene Erkenningen is een schemabeheerder en beheert een groot aantal examendocumenten en beoordelingsrichtlijnen die leiden tot een vakbekwaamheidsbewijs of certificaat.

Overzicht certificaten

Aanmelden voor een examen?

Opleiders of exameninstellingen kunnen dit doen via het onderstaande groepsaanmeldingsformulier:

Groepsaanmeldingsformulier voor opleiders

Aanmelden voor individueel Centraal toetsmoment

Oefenen voor een examen?

Wilt u de theorie oefenen voor het examen of hercertificering boomveiligheidscontroleur,
Kleurkeur basis of RPMV BT?

Dan vindt u onder de pijl verschillende examens met oefenvragen!

Naar oefenexamens

Vier examenlocaties


Individueel herexamen doen kan op dit moment op vier locaties: in Nieuwegein, Zwolle, Helmond en Dordrecht.

Lees meer

Welke certificaten heb ik?

Binnenkort kunt u hier uw gegevens inzien en zelf wijzigen. Ook kunt u bekijken welke kennisbijeenkomsten u nog moet volgen en wat uw studievorderingen zijn.

Lees meer

Data Centraal Toetsmoment 2024

Wilt u weten waar en wanneer u examen kan doen via het centraal toetsmoment in 2024?
Dat vindt u onder de pijl de mogelijkheden voor de eerste helft van 2024.

Data examens 2024


Heeft u een klacht over een examen?

Groene Erkenningen staat voor kwaliteit in certificering. Het omgaan met klachten maakt hiervan onderdeel uit. 
Heeft u een klacht? Stuur dan een e-mail naar de klachtenbehandelaar.
en wij gaan ermee aan de slag.
Heeft u vragen over een examendocument of bezwaren over het vaststellen hiervan? Stuur dan een mail naar Groene Erkenningen.

Veelgestelde vragen

Vragen over aanmelden, certificaten en examens, examen data en locaties.

Vragen bekijken
ecologisch bermbeheer

Uw certificaat door ons laten beheren?

Stichting Groene Erkenningen is een schemabeheerder en beheert een groot aantal examendocumenten en beoordelingsrichtlijnen die leiden tot een vakbekwaamheidsbewijs of certificaat.

Mogelijkheden bespreken